fix file permissions of non-executable files
[enigma2-plugins.git] / emailclient / po / sv.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Enigma2 EmailClient Plugin\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-11-28 18:29+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-01-03 06:54+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: de <de@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #, python-format
19 msgid "%(name)s (%(user)s@%(server)s)"
20 msgstr ""
21
22 msgid "Accounts list"
23 msgstr "Kontolista"
24
25 msgid "Attachments"
26 msgstr "Bifogade"
27
28 msgid "Bodys"
29 msgstr "Textkropp"
30
31 msgid "Date"
32 msgstr "Datum"
33
34 msgid "Email Client"
35 msgstr "Epost Klient"
36
37 msgid "Email setup"
38 msgstr "Epost installation"
39
40 #, python-format
41 msgid ""
42 "EmailClient for %(account)s:\n"
43 "\n"
44 "%(error)s"
45 msgstr ""
46 "Epostklient för %(account)s:\n"
47 "\n"
48 "%(error)s"
49
50 msgid "From"
51 msgstr "Från"
52
53 msgid "IMAP Port"
54 msgstr "IMAP Port"
55
56 msgid "IMAP Server"
57 msgstr "IMAP Server"
58
59 #, python-format
60 msgid ""
61 "New mail arrived for account %s:\n"
62 "\n"
63 msgstr ""
64 "Nytt epost inkommet för kontot %s:\n"
65 "\n"
66
67 #, python-format
68 msgid "Really delete account %s?"
69 msgstr "Verkligen ta bort kontot %s?"
70
71 msgid "Subject"
72 msgstr "Ämne"
73
74 #, python-format
75 msgid ""
76 "[EmailAccount] %(name)s: _cbCapabilities:\n"
77 "####################################################################################################\n"
78 "# If you have problems to log into your imap-server, please send me the output of the following line\n"
79 "# cbCapabilities: %(capa)s\n"
80 "####################################################################################################\n"
81 msgstr ""
82
83 #, python-format
84 msgid "account %s is not connected"
85 msgstr "kontot %s är inte anslutet"
86
87 msgid "account name"
88 msgstr "kontonamn"
89
90 msgid "account not connected"
91 msgstr "kontot ej anslutet"
92
93 msgid "add"
94 msgstr "lägg till"
95
96 msgid "cancel"
97 msgstr "Avbryt"
98
99 msgid "cannot access inbox"
100 msgstr "ingen åtkomst till INBOX"
101
102 msgid "cannot get headers of new messages"
103 msgstr "kan inte erhålla brevhuvuden på nya meddelanden"
104
105 msgid "cannot get list of new messages"
106 msgstr "kan inte erhålla lista över nya meddelanden"
107
108 msgid "connection failed - retrying"
109 msgstr "anslutning misslyckades - försöker igen"
110
111 msgid "debug"
112 msgstr "debug"
113
114 msgid "delete"
115 msgstr "Ta bort"
116
117 msgid "display connection errors"
118 msgstr "visa anslutningsfel"
119
120 msgid "display timeout (seconds)"
121 msgstr "visa timeout (i Sekunder)"
122
123 msgid "edit"
124 msgstr "ändra"
125
126 msgid "empty values - retry"
127 msgstr "inget angivet - försök igen"
128
129 #, python-format
130 msgid ""
131 "error logging %(who)s in:\n"
132 "%(failure)s"
133 msgstr ""
134 "fel vid inloggning med %(who)s:\n"
135 "%(failure)s"
136
137 msgid "failed to load message"
138 msgstr "misslyckades med att ladda meddelandet"
139
140 msgid "getting message ..."
141 msgstr "laddar ner meddelanden..."
142
143 #, python-format
144 msgid "have %d messages"
145 msgstr "har %d meddelanden"
146
147 msgid "have no messages"
148 msgstr "inga meddelanden"
149
150 msgid "headers loaded, now parsing ..."
151 msgstr "Brevhuvuden laddade, bearbetar nu..."
152
153 #, python-format
154 msgid "importing configurations from %s"
155 msgstr "importera inställningar från %s"
156
157 msgid "leave unread"
158 msgstr "lämna oläst"
159
160 msgid "list all mailboxes"
161 msgstr "lista alla epostlådor"
162
163 msgid "loading headers ..."
164 msgstr "laddar brevhuvuden..."
165
166 msgid "mail check interval (minutes)"
167 msgstr "kontroll intervall (i Minuter)"
168
169 msgid "maximum mail size to fetch"
170 msgstr "maximum epost storlek att hämta"
171
172 msgid "message too large"
173 msgstr "meddelande för stort"
174
175 msgid "no account selected"
176 msgstr "inget konto valt"
177
178 msgid "no date"
179 msgstr "inget datum"
180
181 msgid "no filename"
182 msgstr "inget filnamn"
183
184 msgid "no from"
185 msgstr "ingen avsändare"
186
187 msgid "no mailbox?!?!"
188 msgstr "ingen epostlåda?!?!"
189
190 msgid "no sender"
191 msgstr "ingen skickare"
192
193 msgid "no subject"
194 msgstr "inget ämne"
195
196 msgid "ok"
197 msgstr "OK"
198
199 msgid "parsing message ..."
200 msgstr "bearbetar epost..."
201
202 msgid "password"
203 msgstr "lösenord"
204
205 msgid "really delete mail?"
206 msgstr "verkligen ta bort epost?"
207
208 msgid "really undelete mail?"
209 msgstr "verkligen återskapa epost?"
210
211 msgid "remove"
212 msgstr "ta bort"
213
214 msgid "select Attachment"
215 msgstr "välj bifogad"
216
217 msgid "select Body"
218 msgstr "välj textkropp"
219
220 msgid "show deleted entries"
221 msgstr "visa borttagna epost"
222
223 msgid "undelete"
224 msgstr "återskapa"
225
226 msgid "user name"
227 msgstr "användarnamn"
228
229 msgid "view Emails via IMAP4"
230 msgstr "läs epost med hjälp av IMAP4"
231
232 #~ msgid "Box '%s' is empty"
233 #~ msgstr "Epostlåda %s är tom"
234 #~ msgid ""
235 #~ "In order of missing standart python library files\n"
236 #~ "i have copied the nessary files now.\n"
237 #~ "But you have to restart your Box\n"
238 #~ " to apply this!"
239 #~ msgstr ""
240 #~ "Då det saknades vissa standard python librarys filer,\n"
241 #~ "har dessa nu kopierats.\n"
242 #~ "En omstart av din Dreambox är nödvändig\n"
243 #~ "för att aktivera dessa."
244 #~ msgid "Mailbox"
245 #~ msgstr "Epostlåda"
246 #~ msgid "cannot access mailbox '%(mboxname)s'"
247 #~ msgstr "ingen åtkomst till epostlådan '%(mboxname)s'"
248 #~ msgid "cannot get capabilities of mailserver"
249 #~ msgstr "kan inte erhålla tjänster fråm epostserver"
250 #~ msgid "connection to %(server)s:%(port)d failed"
251 #~ msgstr "anslutning till %(server)s:%(port)d misslyckades"
252 #~ msgid ""
253 #~ "connection to %(server)s:%(port)d failed:\n"
254 #~ "%(reason)s"
255 #~ msgstr ""
256 #~ "anslutning till %(server)s:%(port)d misslyckades:\n"
257 #~ "%(reason)s"
258 #~ msgid "encrypted login failed, trying without encryption"
259 #~ msgstr "krypterad inloggning misslyckades, försöker utan kryptering"
260 #~ msgid "loading headers %(from)d-%(to)d of Box '%(name)s'"
261 #~ msgstr "laddar brevhuvuden %(from)d-%(to)d från epostlåda '%(name)s'"
262 #~ msgid "logged in"
263 #~ msgstr "inloggad"
264 #~ msgid "login failed"
265 #~ msgstr "Inloggning missluckades"
266 #~ msgid "max of Headers to load"
267 #~ msgstr "Max anntal brevhuvuden att ladda"
268 #~ msgid "no"
269 #~ msgstr "nej"
270 #~ msgid "notify about new mails"
271 #~ msgstr "Meddela om nya epost"
272 #~ msgid "unread messages in mailbox"
273 #~ msgstr "olästa meddelanden i epostlådan"
274 #~ msgid "yes"
275 #~ msgstr "ja"
276