Merge branch 'master' of git+ssh://aholst@scm.schwerkraft.elitedvb.net/scmrepos/git...
[enigma2-plugins.git] / permanenttimeshift / po / pl.po
1 # Polish translations for PTS Plugin package.
2 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
3 # Converted from German version.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version:  1.0.0.RC11\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-16 13:00+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-06-15 12:42+0200\n"
11 "Last-Translator: Maciek  <tv_sat@maciej-orzech.pl>\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18
19 msgid "Save and stop"
20 msgstr "Zapisz i zatrzymaj"
21
22 msgid "Save and record"
23 msgstr "Zapisz i nagraj"
24
25 msgid "Don't save"
26 msgstr "Nie zapisuj"
27
28 msgid "Timeshift"
29 msgstr "Timeshift"
30
31 msgid ""
32 "OH NO!\n"
33 "The timeshift that was marked to save at end of event, was lost because you zapped away!"
34 msgstr ""
35 "O NIE!\n"
36 "Timeshift oznaczony jako do zapisu po wydarzeniu został utracony gdyż przełączono kanał!!"
37
38 msgid "Timeshift saved to your harddisk!"
39 msgstr "Timeshift zapisany  na Twj dysk twardy!"
40
41 msgid "Timeshift copied to your harddisk!"
42 msgstr "Timeshift skopiowany na Twj dysk twardy!"
43
44 msgid "Timeshift save failed!"
45 msgstr "Zapis timeshift-u nie powiódł się!"
46
47 msgid "No Timeshift found to save as recording!"
48 msgstr "Nie znaleziono timeshift-u do zapisu jako nagranie!"
49
50 msgid "Permanent Timeshift Settings"
51 msgstr "Ustawienia automatycznego timeshift-u"
52
53 msgid ""
54 "The Timeshift record was not saved yet!\n"
55 "What do you want to do now with the timeshift file?"
56 msgstr ""
57 "Timeshift nie został jeszcze zapisany!\n"
58 "Co zrobić z plikiem timeshift-u?"
59
60 msgid "Which event do you want to save permanently?"
61 msgstr "Które z wydarzeń zapisań na stałe?"
62
63 msgid "Save Timeshift as Movie and stop recording"
64 msgstr "Zapisz timeshift jako film i zakończ nagrywanie"
65
66 msgid "Save Timeshift as Movie and continue recording"
67 msgstr "Zapisz timeshift jako film i kontynuuj nagrywanie"
68
69 msgid "Don't save Timeshift as Movie"
70 msgstr "Nie zapisuj timeshift-u jako film"
71
72 msgid "Current Event:"
73 msgstr "Bieżące wydarzenie:"
74
75 msgid "Getting Event Info failed!"
76 msgstr "Pobieranie informacji o wydarzeniu nie powiodło się!"
77
78 msgid ""
79 "Maximum Timeshift length per Event reached!\n"
80 "Restarting Timeshift now ..."
81 msgstr ""
82 "Osiągnięto maksymalną długość timeshift-u dla wydarzenia!\n"
83 "Trwa ponowne uruchomienie timeshift-u ..."
84
85 msgid "Timeshift will get saved at end of event!"
86 msgstr "Timeshift zostanie nagrany po zakończeniu wydarzenia!"
87
88 msgid "save recording (stop after current event)"
89 msgstr "zapisz nagranie (zatrzymaj po bieżącym wydarzeniu)"
90
91 msgid "save recording (Select event)"
92 msgstr "zapisz nagranie (wybierz wydarzenie)"
93
94 msgid "Permanent Timeshift Enable"
95 msgstr "Automatyczny timeshift aktywny"
96
97 msgid "Permanent Timeshift Max Events"
98 msgstr "Maksymalna liczba wydarzeń"
99
100 msgid "Permanent Timeshift Max Length"
101 msgstr "Maksymalna długość"
102
103 msgid "Permanent Timeshift Start Delay"
104 msgstr "Początkowe opóźnienie"
105
106 msgid "Timeshift-Save Action on zap"
107 msgstr "Zachowanie dot. zapisywania przy przełączaniu"
108
109 msgid "Clean Timeshift Buffer on zap?"
110 msgstr "Czyścić bufor timeshift przy przełączaniu?"
111
112 msgid "Creating Hardlink to Timeshift file failed!"
113 msgstr "Utworzenie twardego dowiązania do pliku timeshift-u nie powiodło się!"
114
115 msgid "Timeshift Buffer Full!\n Cleaning Buffer and restarting timeshift ..."
116 msgstr "Bufor timeshiftu-u zapełniony!\n Trwa czyszczenie bufora i ponowne uruchomianie timeshift-u ..."
117
118 msgid "We try to copy the file now. This might take a while!"
119 msgstr "Próba kopiowania pliku. To może potrwać!"
120
121 msgid "Filesystems like FAT32 do not support hardlinks!"
122 msgstr "Niektóre systemy plików (np. FAT32) nie pozwalają na twarde dowiązania!"
123
124 msgid "\nFilesystems like FAT32 do not support hardlinks!"
125 msgstr "\nNiektóre systemy plików (np. FAT32) nie pozwalają na twarde dowiązania!"
126
127 msgid "Merging Timeshift records now!\nThis might take a while ..."
128 msgstr "Trwa łączenie nagrań timeshift-u!\nProszę czekać ..."
129
130 msgid "Could not activate Permanent-Timeshift!\n\nTimeshift-Path does not exist"
131 msgstr "Nie można aktywować automatycznego timeshift-u!\n\nŚcieżka timeshift-u nie istnieje"
132
133 msgid "Timeshift Settings"
134 msgstr "Ustawienia timeshift-u"
135
136 msgid "Beta: Copy Movie when hardlinking failed?"
137 msgstr "TEST: Skopiować film gdy utowrzenie twardego łącza nie uda się?"
138
139 msgid "Beta: Show PTS Infobar while timeshifting?"
140 msgstr "TEST: Pokazać infobar timeshift-a podczas działania?"
141
142 msgid "Beta: Merge PTS and Instant Record later?"
143 msgstr "TEST: Łączyć timeshift i szybkie nagranie później?"
144
145 msgid "Beta: Margin after recording current event?"
146 msgstr "TEST: Margines po nagraniu bieżącego wydarzenia?"
147
148 msgid "Copy Movie when hardlinking failed?"
149 msgstr "Skopiować film gdy utowrzenie twardego łącza nie uda się?"
150
151 msgid "Show PTS Infobar while timeshifting?"
152 msgstr "Pokazać infobar timeshift-a podczas działania?"
153
154 msgid "Stop timeshift while recording?"
155 msgstr "Zatrzymać timeshift podczas nagrywania?"