mytube: migrate most of the functionality (except authentication and everything relat...
[enigma2-plugins.git] / vps / po / cs.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: \n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-03-28 16:17+0100\n"
6 "PO-Revision-Date: \n"
7 "Last-Translator: ims <ims21@users.sourceforge.net>\n"
8 "Language-Team: ims\n"
9 "Language: \n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Poedit-Language: Czech\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-SearchPath-0: ../src_py\n"
16
17 #: ../src_py/Vps_setup.py:31
18 msgid "Enable VPS-Plugin"
19 msgstr "Povolit VPS-plugin"
20
21 #: ../src_py/Vps_setup.py:32
22 msgid "Starting time"
23 msgstr "Čas začátku"
24
25 #: ../src_py/Vps_setup.py:33
26 msgid "Wakeup from Deep-Standby is allowed"
27 msgstr "Probuzen z hlubokho spnku je povoleno"
28
29 #: ../src_py/Vps_setup.py:34
30 msgid "Seeking connected events"
31 msgstr "Hledn spojench udlost"
32
33 #: ../src_py/Vps_setup.py:35
34 msgid "VPS enabled by default"
35 msgstr "VPS povoleno standardně"
36
37 #: ../src_py/Vps_setup.py:36
38 msgid "Enable VPS on instant records"
39 msgstr "Povolit VPS pro okamžité nahrávání"
40
41 #: ../src_py/Vps_setup.py:50
42 msgid "Cancel"
43 msgstr "Zrušit"
44
45 #: ../src_py/Vps_setup.py:51
46 msgid "OK"
47 msgstr "OK"
48
49 #: ../src_py/Vps_setup.py:52
50 msgid "Information"
51 msgstr "Informace"
52
53 #: ../src_py/Vps_setup.py:68
54 msgid "This plugin can determine whether a programme begins earlier or lasts longer. The channel has to provide reliable data."
55 msgstr "Tento plugin může určit, zda program začíná dříve nebo bude delší. Vysílání musí poskytovat spolehlivé údaje!"
56
57 #: ../src_py/Vps_setup.py:70
58 msgid "If possible, x minutes before a timer starts VPS-Plugin will control whether the programme begins earlier. (0 disables feature)"
59 msgstr "Pokud je to možné, kontroluje se x minut před skutečným začátkem, zda program nezačíná dříve. (0 deaktivuje tuto možnost)"
60
61 #: ../src_py/Vps_setup.py:72
62 msgid "Enable VPS by default (new timers)"
63 msgstr "Povolí VPS jako standardní (pro nové časovače)"
64
65 #: ../src_py/Vps_setup.py:74
66 msgid "If enabled and necessary, the plugin will wake up the Dreambox from Deep-Standby for the defined starting time to control whether the programme begins earlier."
67 msgstr "Pokud je povoleno a je potřeba, bude plugin probouzet box z hlubokého spánku pro nastavený čas začátku a bude kontrolovat, zda program nezačíná dříve."
68
69 #: ../src_py/Vps_setup.py:76
70 msgid "If a programme is interrupted and divided into separate events, the plugin will search for the connected events."
71 msgstr "Pokud je program přerušen a rozdělen na jednotlivé události, plugin bude hledat spojené události."
72
73 #: ../src_py/Vps_setup.py:78
74 msgid "When yes, VPS will be enabled on instant records (stop after current event), if the channel supports VPS."
75 msgstr "Jestliže ano, pak v případě, že kanál podporuje VPS bude VPS povolen v okamžitém nahrávání (zastavit po aktuální události)."
76
77 #: ../src_py/Vps_setup.py:99
78 msgid "Really close without saving settings?"
79 msgstr "Opravdu zavřít bez uloženého nastavení?"
80
81 #: ../src_py/Vps_setup.py:120
82 msgid ""
83 "VPS-Plugin can react on delays arising in the startTime or endTime of a programme. VPS is only supported by certain channels!\n"
84 "\n"
85 "If you enable VPS, the recording will only start, when the channel flags the programme as running.\n"
86 "\n"
87 "If you select \"yes (safe mode)\", the recording is definitely starting at the latest at the startTime you defined. The recording may start earlier or last longer.\n"
88 "\n"
89 "\n"
90 "Supported channels\n"
91 "\n"
92 "Germany:\n"
93 " ARD and ZDF\n"
94 "\n"
95 "Austria:\n"
96 " ORF\n"
97 "\n"
98 "Switzerland:\n"
99 " SF\n"
100 "\n"
101 "Czech Republic:\n"
102 " CT\n"
103 "\n"
104 "If a timer is programmed manually (not via EPG), it is necessary to set a VPS-Time to enable VPS. VPS-Time (also known as PDC) is the first published start time, e.g. given in magazines. If you set a VPS-Time, you have to leave timer name empty."
105 msgstr ""
106 "VPS-Plugin může reagovat na zpoždění oproti Času začátku nebo Času konce programu. Funkce VPS je podporována pouze některými kanály!\n"
107 "\n"
108 "Jestliže povolíte VPS,  pak nahrávání začne pouze tehdy, jestliže je vysílán příznak běžícího pořadu.\n"
109 "\n"
110 "Jestliže zvolíte \"Ano (bezpečný mód)\", nahrávání začne nejpozději v Čas začátku, který jste nastavili. Nahrávka může začít dříve nebo trvat déle.\n"
111 "\n"
112 "\n"
113 "Podporovan kanly\n"
114 "\n"
115 "Česká republika:\n"
116 " ČT\n"
117 "\n"
118 "Německo:\n"
119 " ARD, ZDF, Sky a DMAX\n"
120 "\n"
121 "Rakousko:\n"
122 " ORF a Servus TV\n"
123 "\n"
124 "Švýcarsko:\n"
125 " SF\n"
126 "\n"
127 "\n"
128 "Pro časovače programované ručně (nikoliv za pomoci EPG) je nutné nastavit VPS-Time pro povolení VPS. VPS-Time (také známý jako PDC) je čas začátku uváděný např. v časopisech. Pokud nastavíte VPS-Time, musíte ponechat název časovače prázdný!"
129
130 #: ../src_py/Modifications.py:141
131 #: ../src_py/Vps_check.py:250
132 #: ../src_py/Vps_check.py:276
133 #: ../src_py/plugin.py:16
134 #: ../src_py/plugin.py:17
135 msgid "No"
136 msgstr "Ne"
137
138 #: ../src_py/Modifications.py:141
139 #: ../src_py/Vps_check.py:276
140 #: ../src_py/plugin.py:16
141 #: ../src_py/plugin.py:17
142 msgid "Yes (safe mode)"
143 msgstr "Ano (bezpečný mód)"
144
145 #: ../src_py/Modifications.py:141
146 #: ../src_py/Vps_check.py:250
147 #: ../src_py/Vps_check.py:276
148 #: ../src_py/plugin.py:16
149 #: ../src_py/plugin.py:17
150 msgid "Yes"
151 msgstr "Ano"
152
153 #: ../src_py/Modifications.py:144
154 #: ../src_py/Modifications.py:147
155 msgid "%d.%B %Y"
156 msgstr "%d %B %Y"
157
158 #: ../src_py/Modifications.py:161
159 msgid "Enable VPS"
160 msgstr "Povolit VPS"
161
162 #: ../src_py/Modifications.py:177
163 msgid "VPS-Time (date)"
164 msgstr "VPS-Time (datum)"
165
166 #: ../src_py/Modifications.py:178
167 msgid "VPS-Time (time)"
168 msgstr "VPS-Time (čas)"
169
170 #: ../src_py/Vps_check.py:112
171 msgid "VPS-Plugin checks if the channel supports VPS ..."
172 msgstr "VPS-plugin zjišťuje, zda kanál podporuje VPS ..."
173
174 #: ../src_py/Vps_check.py:243
175 msgid ""
176 "The selected channel doesn't support VPS for manually programmed timers!\n"
177 " Do you really want to enable VPS?"
178 msgstr ""
179 "Zvolený kanál nepodporuje VPS pro ručně programované časovače!\n"
180 " Chcete skutečně povolit VPS?"
181
182 #: ../src_py/Vps_check.py:245
183 msgid ""
184 "The VPS-Plugin couldn't check if the selected channel supports VPS for manually programmed timers!\n"
185 " Do you really want to enable VPS?"
186 msgstr ""
187 "VPS-plugin nemohl zjistit, zda zvolený kanál podporuje VPS pro ručně programované časovače!\n"
188 " Chcete skutečně povolit VPS?"
189
190 #: ../src_py/Vps_check.py:250
191 msgid "Yes, don't ask again"
192 msgstr "Ano, vce se neptat"
193
194 #: ../src_py/Vps_check.py:251
195 msgid ""
196 "VPS-Plugin couldn't check if the selected channel supports VPS.\n"
197 " Do you really want to enable VPS?"
198 msgstr ""
199 "VPS-Plugin nemohl zkontrolovat, zda zvolen kanl podporuje VPS.\n"
200 " Chcete opravdu povolit VPS?"
201
202 #: ../src_py/Vps_check.py:284
203 msgid ""
204 "The channel may support VPS\n"
205 " Do you want to enable VPS?"
206 msgstr ""
207 "Kanál  může podporovat VPS\n"
208 "Chcete povolit VPS?"
209
210 #: ../src_py/Vps_check.py:286
211 msgid ""
212 "VPS-Plugin couldn't check if the channel supports VPS.\n"
213 " Do you want to enable VPS anyway?"
214 msgstr ""
215 "VPS-Plugin nemohl zkontrolovat, jestli kanl podporuje VPS.\n"
216 " Chcete VPS přesto povolit?"
217
218 #: ../src_py/plugin.py:17
219 msgid "always ask"
220 msgstr "vždy se ptát"
221
222 #: ../src_py/Vps.py:402
223 msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
224 msgstr "Aby bylo možno zaznamenat časovač, TV bude přepnuta na nahrávaný program! \n"
225
226 #~ msgid "Recording controlled by channel"
227 #~ msgstr "Nahrávání řízené vysíláním"
228
229 #~ msgid "Recordings can be controlled by channel"
230 #~ msgstr "Nahrávání může být řízeno vysíláním"
231
232 #~ msgid "Recordings are controlled by channel by default"
233 #~ msgstr "Nahrávání je řízeno vysíláním standardně"
234
235 #~ msgid ""
236 #~ "If enabled, you can decide whether a timer should be controlled by "
237 #~ "channel (Running-Status). Programmed start and end time will be ignored."
238 #~ msgstr ""
239 #~ "Jestliže je povoleno, můžete určit, zda bude časovač řízen informacemi z "
240 #~ "vysílání (Running-Status). V tomto případě budou naprogramované časy "
241 #~ "ignorovny!"
242
243 #~ msgid "Enable \"Recording controlled by channel\" by default (new timers)"
244 #~ msgstr ""
245 #~ "Povolí \"Nahrávání řízené vysíláním\" jako standardní (pro nové časovače)"
246
247 msgid "VPS Setup Version %s"
248 msgstr "Nastaven VPS - verze %s"
249
250 msgid "VPS Settings"
251 msgstr "Nastaven VPS"
252
253 msgid "VPS-Plugin Information"
254 msgstr "Informace VPS-Pluginu"