update fy,nl translation of autotimer,epgrefresh (thanks gerrit)
[enigma2-plugins.git] / xml2po.py
2009-01-09 Moritz Vennmove xml2po.py to root folder