Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.org/openembedded into...
authorDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Sat, 23 May 2009 10:35:18 +0000 (14:35 +0400)
committerDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Sat, 23 May 2009 10:35:18 +0000 (14:35 +0400)
commit17ed48f1a44001d05614a03c0fc469346516f5a1
tree8eb0ab2f4dedf99b1d25a7aad61f790765a42762
parent11909ff01a3377683a99585fdfc07b7ad2127889
parent73d331c00ec96299f5c0f5c4729bb77ee1fb635e
Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.org/openembedded into org.openembedded.dev