Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.org/openembedded into...
authorDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Mon, 25 May 2009 14:06:33 +0000 (18:06 +0400)
committerDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Mon, 25 May 2009 14:06:33 +0000 (18:06 +0400)
commit4e1e589cdb1656a53217a4393ea5c5a6ecff450f
treeff53fdce6ada8a7b8fc1061e6e72ec006f529170
parent588564f0656e911c89c4d85f0f8b7ef57859a0f4
parentad4e2d75a9d07bce3ff23fffd51f34b39ef97f68
Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.org/openembedded into org.openembedded.dev