Merge branch 'org.openembedded.dev' of git@git.openembedded.net:openembedded into...
authorDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Fri, 24 Apr 2009 07:42:38 +0000 (11:42 +0400)
committerDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Fri, 24 Apr 2009 07:42:38 +0000 (11:42 +0400)
commit66ea865ca49add67cc31f2a1c2d483e08df8c3cf
treeca8a72e6c2e78b43c599beabd9b05c1af29652c6
parentc8e1d3d2d8e335d3cc5d4cdbb832d93863a2b137
parentb4d5cf802d35f58a5c357864eb137c9b45b1cd01
Merge branch 'org.openembedded.dev' of git@git.openembedded.net:openembedded into org.openembedded.dev