Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.net/openembedded into...
authorDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Sun, 10 May 2009 22:17:19 +0000 (02:17 +0400)
committerDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Sun, 10 May 2009 22:17:19 +0000 (02:17 +0400)
commit6cf180ff0c54193cf2dca1a222574c3501b9dad6
tree3698a063d07616e11335a05b341b7ccb9cdb5d36
parent0628081b0377b36a7db9e74e5a27a079978f2924
parent9b978539d86aaaf1189df2f740a33549946afe10
Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.net/openembedded into org.openembedded.dev