Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.org/openembedded into...
authorDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Wed, 20 May 2009 22:17:33 +0000 (02:17 +0400)
committerDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Wed, 20 May 2009 22:17:33 +0000 (02:17 +0400)
commit9f07c87b10d6f339c446f3ddd100e681f6fc9a32
treecbbb85045c5cc37197f590d2743edca424a428e8
parentd01cb243013fa74b9ce1b57dface4b0651a2b508
parent9364f70fc675003e69e3686c1911bfbd46e63bee
Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.org/openembedded into org.openembedded.dev