initial checkin of FanContol2
[enigma2-plugins.git] / fancontrol2 / src / leesmij.txt
1 ===========================================================
2 FanControl2 by joergm6                           Help V.2.4
3 Support forum: IHAD
4 Acknowledgments: diddsen, _marv_, DreamKK
5                  Spaeleus(it), mimi74(fr), Bschaar(nl)
6 ===========================================================
7 Sorry voor eventuele vertalingsfouten.
8
9    Functies
10    --------
11 Controle van een 3pin of 4pin fan (PWM) afhankelijk van het
12 gemiddelde van de 2 hoogst gemeten temperaturen.
13 Geleidelijke regeling, want temperaturen schommelen niet te 
14 snel en de CPU mag niet te veel belast worden.
15
16    Beveiligingsfuncties
17    --------------------
18 Indien er gedurende 30min geen fansnelheid gemeten wordt, wordt 
19 een defect verondersteld. Er verschijnt dan regelmatig een 
20 geeigende melding op het scherm.
21 Als de fan uitgeschakeld is in standby wordt de fan ingeschakeld 
22 bij het overschrijden van de maximale temperatuur.
23 Als de temperatuur dan meer dan 3C daalt, wordt de fan terug 
24 uitgeschakeld. De fan draait de eerste 10 minuten met minimale
25 snelheid. De standaard oververhittingsbeveiliging kan met 9C 
26 verhoogd worden.
27 Het kan worden ingesteld bij het afsluiten van de box, bij welke
28 temperatuur en ventilator uitvalt.
29
30    Instellingen
31    ------------
32    Fan uit in Standby
33 ja = fan wordt uitgeschakeld als de box in standby is.
34 ja, behalve bij Opname of HDD = fan wordt uitgeschakeld in standby 
35 als er geen opname loopt en de HDD in Idle-Mode is.
36
37    Min snelheid
38 Bij een temperatuur "statische temperatuur" of lager wordt de 
39 snelheid op deze waarde ingesteld.
40
41    Max snelheid
42 Bij een temperatuur "eindtemperatuur" wordt deze snelheid ingesteld.
43
44    Statische temperatuur
45 Tot deze temperatuur wordt de min snelheid ingesteld.
46
47    Eindtemperatuur
48 Dit is de maximum temperatuur die mag optreden, is deze bereikt,
49 wordt de max snelheid ingesteld.
50
51    Initiele, spanning en PWM
52 Als deze waarden aangepast worden, wordt de regeling onmiddellijk 
53 zo ingesteld. Nu kan kort de overeenkomende snelheid afgelezen worden.
54 De regeling wordt weer actief,dus de waarde blijft slecht korte 
55 tijd zo ingesteld.
56 Deze waarden worden gebruikt als de box opgestart wordt of als de 
57 fan uitgeschakeld was.
58   
59    Voor 3pin fantype
60 Voor de regeling van de spanning van een 3-pin fan met tachometersignaal.
61 Enkel de spanning wordt geregeld. PWM-instellingen hebben geen invloed.
62 Stelt de initiele spanning in bij het opstarten van de box.
63 Vanaf deze startsnelheid neemt de regeling over.
64
65    Voor 4pin fantype
66 Voor de regeling van de PWM, 4-pin fan. In eerste instantie
67 wordt via PWM geregeld. Indien het bereik overschreden wordt,
68 en de fan het toelaat wordt eveneens de spanning geregeld.
69 De waarde voor spanning is vereist. Geef de maximale waarde 
70 voor de spanning in (voor DM500HD: 5).
71 Maar ook een lagere spanning kan interessant zijn. Een lagere 
72 spanning heeft een lagere max en min snelheid tot gevolg. 
73 Zet de spanning zo laag mogelijk zodat het bereik voldoende
74 is voor PWM. Er zijn fans die zelfs met PWM = 0 te snel draaien.
75 Verlaag de spanning tot de gewenste minimale snelheidbereikt wordt.
76 Hou de maximale snelheid eveneens in het oog.
77 Stelt de initiele PWM in bij het opstarten van de box.
78 Vanaf deze startsnelheid neemt de regeling over.
79
80    Voor fantype Controle uitgeschakeld
81 De regeling is uitgeschakeld. De fan draait met de laatste 
82 parameters verder. De fan wordt niet uitgeschakeld!
83
84    Controleren
85    -----------
86 Deze functie probeert de minimale snelheid van de fan te 
87 bepalen voor het opstarten van de fan, en de minimale snelheid 
88 voor de fan stopt.
89 Gelijkaardig worden de maximale snelheden bepaald.
90 (OK) d.w.z. de waarden komen overeen met de instellingen
91 (!!) d.w.z. de waarden komen NIET overeen. 
92 Deze waarden zijn informatief en worden niet gebruikt voor de 
93 regeling. Voor een 4Pin worden ook de waarden voor de regeling 
94 buiten het bereik weergegeven.
95 D.w.z. dat er buiten het bereik ook een spanningsregeling gebeurd.
96
97    Temperatuur Monitor
98    -------------------
99 Met de "info knop" worden de individuele waarden van de sensoren 
100 weergegeven.
101
102    Extra instellingen
103    ------------------
104 Met de "Menu knop" kunnen extra instellingen ingegeven worden.
105 Actie bij uitval Fan      [Melding weergeven]
106   Melding voor defecte fan, box uitschakelen of geen actie.
107 Box uischakelen bij Temperatuur (C)     [65]
108   Bij het bereiken van de ingegeven temperatuur wordt de box 
109   uitgeschakeld (DeepStandby).  
110 Oververhittingswaarde verhogen met (C) [0]
111   Als de fan uitgeschakeld is in standby wordt die ingeschakeld
112   bij een max temperatuur. Deze maximum temperatuur kan tot 
113   9C verhoogd worden.
114 HDD-temp tijdens HDD-Standby-Mode uitlezen      [auto]
115   ja = HDD temperatuur uitlezen als HDD in standby is
116   nee = HDD temperatuur enkel uitlezen als HDD actief is
117   auto = bij opstarten van FC2 wordt 1 keer getest of de HDD
118          opstart, indien dit gebeurd wordt "nee" ingesteld
119   Nooit = geen uitlezing van de temperatuur
120 DMM-fancontrol uitschakelen            [Nee]
121   Indien in de skins de temparatuur wordt weergegeven is 
122   de DMM-FanControl actief, deze regeld ook de fan. 
123   Er treden ongewenste regelingen op.
124   Aanbeveling: DMM-FanControl uitschakelen
125 Monitor weergeven in extentie-menu
126   Monitor in extentie-menu (lang drukken blauwe toets) 
127 Aantal WebIF log entries        [40]
128   Aantal gebeurtenissen worden in de WebIF weergegeven.
129   Instelmogelijkheid 40-999
130 Loggingpad
131   Kies met "OK" het pad voor de logbestanden.
132   Data wordt enkel geschreven indien minimum 10MByte 
133   vrije ruimte beschikbaar is.
134 Datalogging inschakelen
135   Elke minuut worden de gegevens geschreven in FC2data.csv.
136   Dit bestand kan rechtstreeks in Excel geopend worden. 
137   Indien het bestand niet bestaat wordt dit geschreven,
138   en de titelrij wordt toegevoegd. Ongeveer 4kBytes per uur
139 Automatisch data verwijderen ouder dan (dagen)
140   Gegevens in de datalogging ouder dan deze instellinge 
141   worden automatisch verwijderd.
142   Uitvoering actie: dagelijks om 00:00 en bij het starten
143   van de box.
144 Eventlogging inschakelen
145   Alle events worden geschreven in FC2events.txt.
146   Ongeveer 30kByte per uur
147
148    Web Interface
149    -------------
150 URL: http://dreamboxip/fancontrol
151 Weergave dan de actuele fan-instellingen en de laatste eventlogs.
152 Elk uur worden de temperatuur en snelheid weergegeven.
153 Met "FC2 Log" kunnen de logbestanden gedownload worden, en de 
154 instellingen aangepast worden.
155 "FC2 Chart" geeft een online-grafiek van de laatste 48 uur.  
156 Hiervoor moet de datalogging ingeschakeld zijn.
157 Opmerking: bij gebruik van Firefox kan het voorkomen dat
158 de grafiek niet correct weergegeven wordt.  In dit geval is 
159 een herladen (F5) van de pagina noodzakelijk.
160
161    Overige
162    -------
163 Alle voor de fan belangrijke waarden worden als getal en
164 staafdiagram weergegeven. Het staafdiagram is gebaseerd
165 op de ingestelde parameters.
166
167 FanControl2 is voorbereid voor verschillende talen.
168 POT-bestand is in ipkg voor andere vertalingen.
169
170 De instellingen worden met de E2-instellingen bewaard,
171 en maken dus deel uit van de backup / restore functie.
172
173
174 ===========================================================
175