vps: some improvements
[enigma2-plugins.git] / vps / po / cs.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
4 "Project-Id-Version: \n"
5 "POT-Creation-Date: \n"
6 "PO-Revision-Date: \n"
7 "Last-Translator: ims\n"
8 "Language-Team: \n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11
12 msgid "Enable VPS"
13 msgstr "Povolit VPS"
14
15 msgid "Recording controlled by channel"
16 msgstr "Nahrávání řízené vysíláním"
17
18 msgid "VPS-Time (date)"
19 msgstr "VPS-Time (datum)"
20
21 msgid "VPS-Time (time)"
22 msgstr "VPS-Time (čas)"
23
24 msgid "Enable VPS-Plugin"
25 msgstr "Povolit VPS-plugin"
26
27 msgid "Starting time"
28 msgstr "Čas začátku"
29
30 msgid "Recordings can be controlled by channel"
31 msgstr "Nahrávání může být řízeno vysíláním"
32
33 msgid "VPS enabled by default"
34 msgstr "VPS povoleno standardně"
35
36 msgid "Recordings are controlled by channel by default"
37 msgstr "Nahrávání je řízeno vysíláním standardně"
38
39 msgid "This plugin can determine whether a programme begins earlier or lasts longer. The channel has to provide reliable data."
40 msgstr "Tento plugin může určit, zda program začíná dříve nebo bude delší. Vysílání musí poskytovat spolehlivé údaje!"
41
42 msgid "If possible, x minutes before a timer starts VPS-Plugin will control whether the programme begins earlier. (0 disables feature)"
43 msgstr "Pokud je to možné, kontroluje se x minut před skutečným začátkem, zda program nezačíná dříve. (0 deaktivuje tuto možnost)"
44
45 msgid "If enabled, you can decide whether a timer should be controlled by channel (Running-Status). Programmed start and end time will be ignored."
46 msgstr "Jestliže je povoleno, můžete určit, zda bude časovač řízen informacemi z vysílání (Running-Status). V tomto případě budou naprogramované časy ignorovány!"
47
48 msgid "Enable VPS by default (new timers)"
49 msgstr "Povolí VPS jako standardní (pro nové časovače)"
50
51 msgid "Enable \"Recording controlled by channel\" by default (new timers)"
52 msgstr "Povolí \"Nahrávání řízené vysíláním\" jako standardní (pro nové časovače)"
53
54 msgid "Wakeup from Deep-Standby is allowed"
55 msgstr "Probuzen z hlubokho spnku je povoleno"
56
57 msgid "If enabled and necessary, the plugin will wake up the Dreambox from Deep-Standby for the defined starting time to control whether the programme begins earlier."
58 msgstr "Pokud je povoleno a je potřeba, bude plugin probouzet box z hlubokého spánku pro nastavený čas začátku a bude kontrolovat, zda program nezačíná dříve."
59
60 msgid "VPS-Plugin checks if the channel supports VPS ..."
61 msgstr "VPS-Plugin zjišťuje, zda kanál podporuje VPS ..."
62
63 msgid "Seeking connected events"
64 msgstr "Hledn spojench udlost"
65
66 msgid "If a programme is interrupted and divided into separate events, the plugin will search for the connected events."
67 msgstr "Pokud je program pYerušen a rozdělen na jednotlivé události, plugin bude hledat spojené události."
68
69 msgid ""
70 "The selected channel doesn't support VPS for manually programmed timers!\n"
71 " Do you really want to enable VPS?"
72 msgstr ""
73 "Zvolený kanál nepodporuje VPS pro ručně programované časovače!\n"
74 " Chcete skutečně povolit VPS?"
75
76 msgid ""
77 "The VPS-Plugin couldn't check if the selected channel supports VPS for manually programmed timers!\n"
78 " Do you really want to enable VPS?"
79 msgstr ""
80 "VPS-Plugin nemohl zjistit, zda zvolený kanál podporuje VPS pro ručně programované časovače!\n"
81 " Chcete skutečně povolit VPS?"
82
83 msgid ""
84 "VPS-Plugin couldn't check if the selected channel supports VPS.\n"
85 " Do you really want to enable VPS?"
86 msgstr ""
87 "VPS-Plugin nemohl zkontrolovat, zda zvolen kanl podporuje VPS.\n"
88 " Chcete opravdu povolit VPS?"
89
90 msgid "Yes, don't ask again"
91 msgstr "Ano, vce se neptat"
92
93 msgid ""
94 "The VPS-Plugin can react on delays arising in the startTime or endTime of a programme. VPS is only supported by certain channels!\n"
95 "\n"
96 "If you enable VPS, the recording is definitely starting at the latest at the startTime. The recording may start earlier or lasts longer.\n"
97 "\n"
98 "If you also enable \"Recording controlled by channel\", the recording will only start, when the channel flags the programme as running.\n"
99 "\n"
100 "\n"
101 "Supported channels\n"
102 "\n"
103 "Germany:\n"
104 " ARD, ZDF, Sky and DMAX\n"
105 "\n"
106 "Austria:\n"
107 " ORF and Servus TV\n"
108 "\n"
109 "Switzerland:\n"
110 " SF\n"
111 "\n"
112 "Czech Republic:\n"
113 " CT\n"
114 "\n"
115 "If a timer is programmed manually (not via EPG), it is necessary to set a VPS-Time to enable VPS. VPS-Time (also known as PDC) is the first published start time, e.g. given in magazines. If you set a VPS-Time, you have to leave timer name empty."
116 msgstr ""
117 "VPS-Plugin může reagovat na zpoždění oproti Času začátku nebo Času konce programu. Funkce VPS je podporována pouze některými kanály!\n"
118 "\n"
119 "Jestliže povolíte VPS, nahrávání začne nejpozději v Čas začátku. Nahrávání může začít dříve nebo trvat déle.\n"
120 "\n"
121 "Jestliže též povolíte \"Nahrávání řízeno vysíláním\", pak nahrávání začne pouze tehdy, jestliže je vysílán příznak probíhajícího programu.\n"
122 "\n"
123 "\n"
124 "Podporovan kanly\n"
125 "\n"
126 "Česká republika:\n"
127 " ČT\n"
128 "\n"
129 "Německo:\n"
130 " ARD, ZDF, Sky a DMAX\n"
131 "\n"
132 "Rakousko:\n"
133 " ORF a Servus TV\n"
134 "\n"
135 "Švýcarsko:\n"
136 " SF\n"
137 "\n"
138 "\n"
139 "Pro časovače programované ručně (nikoliv za pomoci EPG) je nutné nastavit VPS-Time pro povolení VPS. VPS-Time (také známý jako PDC) je čas začátku uváděný např. v časopisech. Pokud nastavíte VPS-Time, musíte ponechat název časovače prázdný!"