fix AfterEvent "Auto" and make it the default Event
[enigma2-plugins.git] / webinterface / src / web-data / config.js
1 // $Header$
2
3 var DBG = true;
4 //DBG = false;
5
6 var url_getcurrent = '/web/getcurrent';
7
8 var url_getvolume = '/web/vol?set=state'; 
9 var url_setvolume = '/web/vol?set=set'; // plus new value eg: set=set15
10 var url_volumeup = '/web/vol?set=up';
11 var url_volumedown = '/web/vol?set=down';
12 var url_volumemute = '/web/vol?set=mute';
13
14 var url_epgservice = "/web/epgservice?sRef="; // plus serviceRef
15 var url_epgsearch = "/web/epgsearch?search="; // plus serviceRef
16 var url_epgnow = "/web/epgnow?bRef="; // plus bouquetRev
17 var url_epgnext = "/web/epgnext?bRef="; // plus bouquetRev
18
19 var url_getServices = "/web/getservices?sRef="; // plus serviceref
20 var url_subservices = "/web/subservices"; // subservices for current service
21
22 var url_updates= "/web/updates.html";
23
24 var url_movielist= "/web/movielist"; // plus tag as string
25
26 var url_about= "/web/about";
27
28 var url_settings= "/web/settings";
29
30 var url_parentcontrol= "/web/parentcontrollist";
31
32 var url_moviedelete= "/web/moviedelete"; // plus serviceref,eventid
33
34 var url_mediaplayerlist= "/web/mediaplayerlist?types=audio&path="; // plus full qualified path
35 var url_mediaplayerplay= "/web/mediaplayerplay?file="; // plus file-serviceref
36 var url_mediaplayercmd= "/web/mediaplayercmd?command="; // plus command
37 var url_mediaplayerwrite= "/web/mediaplayerwrite?filename="; // plus command
38
39 var url_filelist = "/web/mediaplayerlist?path="; // plus full qualified path
40
41 var url_timerlist= "/web/timerlist";
42 var url_recordnow= "/web/recordnow";
43 var url_timeradd= "/web/timeradd"; // plus serviceref,begin,end,name,description,eit,disabled,justplay,afterevent
44 var url_timerchange= "/web/timerchange"; // plus serviceref,begin,end,name,description,eit,disabled,justplay,afterevent
45 var url_timeraddbyeventid= "/web/timeraddbyeventid"; // plus serviceref,eventid
46 var url_timerdelete= "/web/timerdelete"; // plus serviceref,bedin,end
47 var url_timerlistwrite="/web/timerlistwrite?write=saveWriteNow";
48
49 var url_message = "/web/message"; // plus text,type,timeout
50 var url_messageanswer = "/web/messageanswer?getanswer=now"; 
51
52 var url_powerstate = "/web/powerstate"; // plus new powerstate
53 var url_remotecontrol = "/web/remotecontrol"; // plus command
54 var url_signal = "/web/signal";
55
56 var url_notelist = "/notes";
57 var url_note = "/notes?show="; //plus filename
58
59 var bouquetsTv = '1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:(type == 1) || (type == 17) || (type == 195) || (type == 25)FROM BOUQUET "bouquets.tv" ORDER BY bouquet';
60 var bouquetsRadio = '1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:(type == 2)FROM BOUQUET "bouquets.radio" ORDER BY bouquet';
61 var providerTv = '1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:(type == 1) || (type == 17) || (type == 195) || (type == 25) FROM PROVIDERS ORDER BY name';
62 var providerRadio ='1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:(type == 2) FROM PROVIDERS ORDER BY name';
63 var allTv = '1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:(type == 1) || (type == 17) || (type == 195) || (type == 25) ORDER BY name';
64 var allRadio = '1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:(type == 2) ORDER BY name';
65         
66 var windowStyle = 'alphacube';
67
68 var url_delfile = "/web/delfile?file="; // plus file