set encoding in every xml-header
authorStephan Reichholf <sreichholf@users.schwerkraft.elitedvb.net>
Sun, 21 Jan 2007 02:16:40 +0000 (02:16 +0000)
committerStephan Reichholf <sreichholf@users.schwerkraft.elitedvb.net>
Sun, 21 Jan 2007 02:16:40 +0000 (02:16 +0000)
commit30c944ffe3995be7a69db3c1b4964621264f1609
tree1fe88c5790ab64c0ece2d6d858a5f75b5cd60385
parent4d67973fd3341a876f733162ac52a03c0eed0be3
set encoding in every xml-header
webinterface/src/web/epgsearch.rss.xml
webinterface/src/web/epgsearch.xml
webinterface/src/web/fetchchannels.xml
webinterface/src/web/movielist.rss.xml
webinterface/src/web/timeradd.xml
webinterface/src/web/timeraddbyeventid.xml
webinterface/src/web/timerdelete.xml
webinterface/src/web/zap.xml