update tr locale (thanks mytholog)
authorMoritz Venn <ritzmo@users.schwerkraft.elitedvb.net>
Fri, 25 Sep 2009 13:41:36 +0000 (13:41 +0000)
committerMoritz Venn <ritzmo@users.schwerkraft.elitedvb.net>
Fri, 25 Sep 2009 13:41:36 +0000 (13:41 +0000)
commit736d0eb53f6264cc306cd3adc0c2c60792d13cbc
tree0fe1144ade8ea7d509de14e1b48b1072508eab3e
parent7a92397a44f3df8e8985d79ac66e9a6c598af978
update tr locale (thanks mytholog)
autotimer/po/tr.po
epgrefresh/po/tr.po
epgsearch/po/tr.po
tageditor/po/tr.po
webinterface/po/tr.po