Dutch translation by Benny
[enigma2-plugins.git] / autotimer / po / it.po
2009-02-17 Moritz Vennautotimer,epgrefresh,simplerss: update it translation...
2009-01-25 Moritz Vennupdate it translation (thx spaeleus)
2009-01-07 Moritz Vennupdate it translation (thanks spaeleus)
2008-12-10 Moritz Vennupdate autotimer/epgrefresh it translation (thx spaeleu...
2008-12-04 Moritz Vennupdate italian translation and sync pot with source...
2008-08-04 Moritz Vennadd italian translation