update build scripts
[enigma2-plugins.git] / dvdbackup / po /
2010-12-16 Andreas Oberritterupdate build scripts
2010-05-01 Nabil Hannade.po and pot update
2010-01-31 Nabil Hannapot and de.po update
2010-01-31 Nabil Hannaadded dvd-backup plugin