[Elektro] Use both profiles alternately
[enigma2-plugins.git] / elektro / po / tr.po
2009-09-22 Moritz StrübeAdded Turkish locale by MytHoLoG