fix typo
[enigma2-plugins.git] / epgrefresh / po / sv.po
2009-09-18 Moritz Vennfix typo
2009-09-04 WeeGullAdded swedish translation to EPGRefresh