italian po update. thx to Spaeleus
[enigma2-plugins.git] / mosaic / po / it.po
2009-05-31 Nabil Hannaitalian po update. thx to Spaeleus
2008-11-28 Nabil HannaAdded italian translation files. Thanks to Spaeleus.