Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.org/openembedded into...
authorDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Fri, 15 May 2009 20:32:43 +0000 (00:32 +0400)
committerDmitry Eremin-Solenikov <dbaryshkov@gmail.com>
Fri, 15 May 2009 20:32:43 +0000 (00:32 +0400)
commit41a385a587cb693894c966e58b4e88b4dc11023c
tree529b7168fd92b51f662bd011d596da395ac62a51
parent39836a5818e2e0f1915b053137d60c96c608e82c
parent16d94b6b28b86657678b78d1f57c666c391c4688
Merge branch 'org.openembedded.dev' of git://git.openembedded.org/openembedded into org.openembedded.dev